PYTHONS MONTICHIARI

ROSTER

Under 14:

19

GARAGNANI DANIELE

2006

21

GIOVANETTI MARCO

2005

24

FRIGERIO PIETRO

2005

30

BOLZONI SIMONE

2005

34

COVERI ALESSANDRO

2005

37

NICOLO' ALESSANDRO

2005

42

GARZETTI DIEGO

2006

54

PERI ELIA

2006

75

BARTESAGHI MATTEO

2005

76

BOTTI GABRIELE

2006

78

KOUAKOU STEPHANE

2005

80

ARCIULI MICHELE

2006

81

CHEN ELIA

2006